నుదిటిపై తిలకం ధరించడం అవసరమా?


అధ్యాత్మిక వికాసాన్ని నుదుటిపై ఉన్న బొట్టు తెలుపుతుది. రెండు కనుబొమ్మల మధ్య, పరమశివుడి మూడవ కన్ను ఉన్న చోట మనము బొట్టును ధరిస్తాము. బొట్టులో మనము కుంకుమ, గంధలేపనము మరియు విభూదిని ధరిస్తాము. ఈ బొట్టు పెట్టుకోవడన్ని హిందూ సంప్రదాయంగా భావింపబడినా, అలా హరించిన వారిపై అనుకూల ప్రభావాన్ని బొట్టు కలిగివుంటుంది.

శరీరంలోని ఐదవ లేదా ఆరవ శక్తి కేంద్రమైన భృకుటి ప్రాంతంలో మనం బొట్టు పెట్టుకుంటాం. ముక్కు దూలానికి పైన, రెందు కనుబొమ్మల మధ్య శక్తి కేంద్రమున్నది. మానసిక వైద్యుడు చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు  తన దృష్టీని ఈ కేంద్రం పైనే లగ్నం చేసి సమ్మోహన పరచుతాడు. భృకిటిలో కుంకుమను ధరించడం వల్ల అది సూర్యకిరణాలలొని ఔషదీయ తత్వసారాన్ని గ్రహించి మెదడుకు సరఫరా చేస్తుంది.

భృకుటి ప్రాంతంలో గంధలేపనము, కుంకుమ మరియు విభూతిని ప్రాంతకాలములో మరియు సాయంకాలవేళ ధరించడం ద్వారా ఎన్నో రుగ్మతలు తొలగిపోయి నాడీవ్యవస్థ జాగృతమై ఉంటుందని, సూర్యకిరణాలకు మరియు మన శరీరానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని  అధ్యాయమను చేయడం ద్వారా తెలిసింది.

గంధలేపనన్ని మరియు విభూదిని ధరించడంలో కొన్ని పద్దతులున్నాయి. ఉదయం వేళ విభూదిని తడిపి పెట్టుకోవాలి . అలాగే మధ్యాహ్నం వేళ కాస్త గంధాన్ని కలిపి విభూదిని పెట్టుకోవాలి. స్త్రీలు మాత్రం పొడి విభూదిని మాత్రమే ధరించాలనేది నియమం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s